SOS DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Program pomocy polskim placówkom służby zdrowia w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia, leków itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja "AGRO-FUND" kontynuuje w bieżącym roku realizację Programu "SOS dla służby zdrowia" mającego na celu pomoc polskim placówkom służby zdrowia w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego, wyposażenia, leków itp. Program "SOS dla służby zdrowia" pozyskuje środki finansowe z darowizn obniżających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym u Darczyńcy, w tym darowizn pieniężnych i darowizn w formie cesji wierzytelności, oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (1% na rzecz organizacji pożytku publicznego).

Wiemy jak dużo potrzeb mają polskie placówki służby zdrowia - szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne itp. Mając to na uwadze, gorąco zachęcamy do zaangażowania się razem z nami w pozyskiwanie darowizn oraz odpisów podatkowych. 100% zebranych funduszy Fundacja skieruje na dofinansowanie konkretnych potrzeb placówek służby zdrowia, np. zakupu leków, wyposażenia, sprzętu medycznego itp.

STARAJMY SIĘ O ODPISY 1% PODATKU DOCHODOWEGO - ONE NIC NIE KOSZTUJĄ !

Zachęcamy placówki służby zdrowia do pozyskiwania podatników, którzy przeznaczą 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej Fundacji z informacją, że ich odpis jest dedykowany na cel wybranej placówki, przy rozliczaniu się z tego podatku od stycznia do końca kwietnia następnego roku za rok poprzedni. Obecnie Ustawodawca bardzo uprościł procedurę wpłat 1% na rzecz OPP - wystarczy w odpowiednich miejscach zeznania podatkowego wpisać:

  •  numer KRS Fundacji "AGRO-FUND", tj: 0000037220
  •  kwotę 1% podatku,
  •  BARDZO WAŻNE ! cel szczegółowy - nazwę i adres wybranej placówki,

a właściwy urząd skarbowy przekaże odpis podatkowy na rachunek bankowy  naszej Fundacji. Fundacja za realizację programu nie pobiera żadnych opłat. Na życzenie placówki lub podatnika Fundacja sporządzi przyrzeczenie wykorzystania 100% uzyskanych tą drogą wpływów przeznaczonych dla wybranej placówki na dofinansowanie jej potrzeb. Odpisy 1% bez wskazanego celu zostaną wykorzystane na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA !

Poinformuj o naszej inicjatywie swoich Pacjentów oraz ich rodziny, rozpropaguj tę akcję również na stronie internetowej placówki oraz wśród mieszkańców osiedla. Od tego zależy, ile osób wesprze Twoją placówkę swoim odpisem 1% podatku. Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. W ten sposób możemy zebrać znaczne fundusze i przyczynić się do poprawy komfortu nauki naszych dzieci.

STARAJMY SIĘ O DAROWIZNY - SĄ KORZYSTNE DLA OBU STRON !

Zachęcamy również do pozyskiwania Darczyńców, którzy w bieżącym roku przekażą darowiznę na rzecz naszej Fundacji z przeznaczeniem na cel wybranej placówki, dzięki czemu obniżą swój podatek dochodowy za bieżący rok. Darowizny takie można przekazywać jako:

  •  darowizny pieniężne lub
  •  darowizny w formie cesji wierzytelności.

Darowizny w obu formach zmniejszają u Darczyńcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - może on odliczyć tę darowiznę od swojego dochodu w zeznaniu podatkowym. Każda osoba fizyczna i prawna może przez cały rok wpłacać darowizny na rzecz naszej Fundacji i odliczyć je od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego  w roku podatkowym, zaś osoby prawne - do 10%.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA !

Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. Od tego zależy, ile osób wesprze Was swoją darowizną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !