POMOCNA DŁOŃ (Program zawieszony od 1.01.2016 r.)

Program pomocy osobom niepełnosprawnym lub w wieku emerytalnym w finansowaniu ich wydatków na cele zdrowotne np. zakupu leków, specjalistycznego łóżka, wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja "AGRO-FUND" kontynuuje w bieżącym roku realizację programu "Pomocna dłoń" mającego na celu pomoc osobom niepełnosprawnym lub w wieku emerytalnym w finansowaniu ich wydatków na cele zdrowotne, np. na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Program "Pomocna dłoń" pozyskuje środki finansowe z darowizn oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (1% na rzecz organizacji pożytku publicznego). Jeżeli jest Pani / Pan osobą niepełnosprawną lub w zaawansowanym wieku i na Pani / Pana cel zostaną dedykowane wpływy - nasza Fundacja przeznaczy 100% tych wpływów na finansowanie lub refinansowanie Pani / Pana wydatków na cele zdrowotne.

STARAJMY SIĘ O ODPISY 1% PODATKU DOCHODOWEGO - ONE NIC NIE KOSZTUJĄ !

Zachęcamy pacjentów do pozyskiwania podatników, którzy przeznaczą 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej Fundacji z informacją, że ich odpis jest dedykowany na cel wybranej osoby, przy rozliczaniu się z tego podatku od stycznia do końca kwietnia następnego roku za rok poprzedni. Obecnie Ustawodawca bardzo uprościł procedurę wpłat 1% na rzecz OPP - wystarczy w odpowiednich miejscach zeznania podatkowego wpisać:

  •  numer KRS Fundacji "AGRO-FUND", tj: 0000037220
  •  kwotę 1% podatku,
  •  BARDZO WAŻNE ! cel szczegółowy - imię, nazwisko i nr telefonu wybranej osoby,

a właściwy urząd skarbowy przekaże odpis podatkowy na rachunek bankowy naszej Fundacji. Fundacja za realizację programu nie pobiera żadnych opłat. Natomiast odpisy 1% bez wskazanego celu szczegółowego są przeznaczane na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA !

Poinformuj o naszej inicjatywie swoich Pacjentów oraz ich rodziny, rozpropaguj tę akcję również na stronie internetowej placówki oraz wśród mieszkańców osiedla. Od tego zależy, ile osób niepełnosprawnych lub starszych otrzyma pomoc finansową. Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki.

STARAJMY SIĘ O DAROWIZNY - SĄ KORZYSTNE DLA OBU STRON !

Zachęcamy również do pozyskiwania Darczyńców, którzy w bieżącym roku przekażą darowiznę na rzecz naszej Fundacji z przeznaczeniem na cel wybranej osoby, dzięki czemu obniżą swój podatek dochodowy za bieżący rok.

Darowizny takie można przekazywać jako:

  •  darowizny pieniężne lub
  •  darowizny w formie cesji wierzytelności.

Darowizny w obu formach zmniejszają u Darczyńcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - może on odliczyć tę darowiznę od swojego dochodu w zeznaniu podatkowym. Każda osoba fizyczna i prawna może przez cały rok wpłacać darowizny na rzecz naszej Fundacji i odliczyć je od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego  w roku podatkowym, zaś osoby prawne - do 10%.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA !

Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. Od tego zależy, ile osób niepełnosprawnych lub starszych otrzyma pomoc finansową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !