EDUKACJA SZYTA NA MIARĘ (Program zawieszony od 1.01.2016 r.)

Program pomocy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w finansowaniu ich wydatków na cele edukacyjne np. szkoleń, sprzętu komputerowego, literatury fachowej itp. z darowizn i wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

PACJENCIE PSYCHIATRYCZNY !

Skorzystaj z programu Fundacji "AGRO-FUND" "Edukacja szyta na miarę" mającego na celu refinansowanie osobom niepełnosprawnym leczonym psychiatrycznie ich wydatów na cele edukacyjne.

Program "Edukacja szyta na miarę" pozyskuje środki finansowe z darowizn oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (1% na rzecz organizacji pożytku publicznego).

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną leczoną psychiatrycznie i na Twój cel

Podatnicy dedykują odpisy podatkowe 1% lub darowizny - nasza Fundacja przeznaczy 100% tych wpływów na darowiznę dla Ciebie w celu refinansowania Twoich wydatków na cele edukacyjne, np. zakupów  literatury fachowej, sprzętu komputerowego, szkolenia itp.

STARAJMY SIĘ O ODPISY 1% PODATKU DOCHODOWEGO - ONE NIC NIE KOSZTUJĄ !

Zachęcamy osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi do pozyskiwania podatników, którzy przeznaczą 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej Fundacji z informacją, że ich odpis jest dedykowany na cel wybranej osoby, przy rozliczaniu się z tego podatku od stycznia do końca kwietnia następnego roku za rok poprzedni. Obecnie Ustawodawca bardzo uprościł procedurę wpłat 1% na rzecz OPP - wystarczy w odpowiednich miejscach zeznania podatkowego wpisać:

  •  numer KRS Fundacji "AGRO-FUND", tj: 0000037220
  •  kwotę 1% podatku,
  •  BARDZO WAŻNE ! cel szczegółowy - imię, nazwisko i telefon

wybranej osoby niepełnosprawnej leczonej psychiatrycznie, a właściwy urząd skarbowy przekaże odpis podatkowy na rachunek bankowy naszej Fundacji. Fundacja za realizację programu nie pobiera żadnych opłat. Natomiast odpisy 1% bez wskazanego celu szczegółowego są przeznaczane na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji.

DROGI PACJENCIE PSYCHIATRYCZNY !

Powiadom rodzinę i przyjaciół. Całość wpływów z odpisów podatkowych dedykowanych przez podatników na Twój cel zostanie przeznaczona przez Fundację na dofinansowanie Twoich wydatków edukacyjnych. Uwaga - gromadzone pieniądze nie przepadają z roku na rok - można je odkładać przez kilka lat.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO LUB INNEJ PLACÓWKI WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI!

Poinformuj o naszej inicjatywie swoich pacjentów oraz ich rodziny. Od tego zależy, ile osób niepełnosprawnych leczonych psychiatrycznie otrzyma pomoc. Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki.

STARAJMY SIĘ O DAROWIZNY - SĄ KORZYSTNE DLA OBU STRON !

Zachęcamy również do pozyskiwania Darczyńców, którzy w bieżącym roku przekażą darowiznę na rzecz naszej Fundacji z przeznaczeniem na cel wybranej osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi, dzięki czemu obniżą swój podatek dochodowy za bieżący rok.

Darowizny takie można przekazywać jako:

  •  darowizny pieniężne lub
  •  darowizny w formie cesji wierzytelności.

Darowizny w obu formach zmniejszają u Darczyńcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - może on odliczyć tę darowiznę od swojego dochodu w zeznaniu podatkowym. Każda osoba fizyczna i prawna może przez cały rok wpłacać darowizny na rzecz naszej Fundacji i odliczyć je od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego w roku podatkowym, zaś osoby prawne - do 10%.

DROGI DYREKTORZE PLACÓWKI LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO LUB INNEJ PLACÓWKI WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI!

Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. Od tego zależy, ile osób niepełnosprawnych leczonych psychiatrycznie otrzyma pomoc finansową.

BLOKI WYDATKÓW

 W ramach programu przewidujemy pomoc w finansowaniu następujących bloków wydatków:

    1.  Zakupy literatury fachowej:

W tym bloku przewidujemy refinansowanie zakupów literatury o różnej tematyce, dla realizacji celów edukacyjnych, w tym przygotowania do zawodu lub także realizacji osobistego hobby Uczestnika programu.

    2.  Zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego:

W tym bloku przewidujemy refinansowanie zakupów komputerów, drukarek, pendrive'ów itp.

    3.  Zakupy dla realizacji osobistych hobby Uczestników:

W ramach tego bloku będą refinansowane zakupy np. aparatów fotograficznych, sztalug i innych dóbr, pod warunkiem umotywowania przez Uczestnika edukacyjnego celu zakupu dobra.

    4.  Koszty Internetu:

W ramach tego bloku bedą refinansowane faktury za dostęp do Internetu wystawione na nazwisko Uczestnika programu lub rodzica.

    5.  Szkolenia zawodowe dla Uczestników programu:

W ramach tego bloku będą refinansowane szkolenia dla Uczestników programu, np. kursy komputerowe, gastronomiczne itp.