DOM SPOKOJNEJ RADOŚCI

Fundacja "AGRO-FUND" kontynuuje w bieżącym roku realizację Programu "Dom Spokojnej Radości" mającego na celu pomoc domom pomocy społecznej, domom opieki i domom spokojnej starości w finansowaniu zakupów np. sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia itp. Program "Dom Spokojnej Radości" pozyskuje środki finansowe z darowizn obniżających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym u Darczyńcy, w tym darowizn pieniężnych i darowizn w formie cesji wierzytelności, oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (1% na rzecz organizacji pożytku publicznego). Wiemy jaką radość może przynieść Podopiecznym domu np. nowy fotel do masażu, potrzebne poduszki przeciwodleżynowe czy dobre artykuły higieniczne. Mając to na uwadze, serdecznie zachęcamy Rodziny osób pozostających w domach pomocy społecznej, domach opieki lub domach spokojnej starości do zaangażowania się razem z nami w pozyskiwanie darowizn oraz odpisów podatkowych. Nasza dobra wola i wysiłek oraz pragnienie przyniesienia radości Podopiecznym domów mogą spowodować zgromadzenie naprawdę znacznych funduszy. 100% zebranych środków Fundacja przekaże domom w formie darowizn na realizację potrzeb domów i ich Podopiecznych - często naszych Rodziców, Dziadków lub innych osób bliskich.

STARAJMY SIĘ O ODPISY 1% PODATKU DOCHODOWEGO - ONE NIC NIE KOSZTUJĄ !

Zachęcamy domy do pozyskiwania podatników, którzy przeznaczą 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej Fundacji z informacją, że ich odpis jest dedykowany na cel wybranego domu, przy rozliczaniu się z tego podatku od stycznia do końca kwietnia następnego roku za rok poprzedni. Obecnie Ustawodawca bardzo uprościł procedurę wpłat 1% podatku na rzecz OPP - wystarczy w odpowiednich miejscach zeznania podatkowego wpisać:

  •  numer KRS Fundacji "AGRO-FUND", tj: 0000037220 
  •  kwotę 1% podatku, 
  •  BARDZO WAŻNE ! cel szczegółowy - nazwę i adres wybranego domu, 
  •  zaznaczyć kwadrat "Wyrażam zgodę", 

a właściwy urząd skarbowy przekaże odpis podatkowy na rachunek bankowy naszej Fundacji. Fundacja za realizację programu nie pobiera żadnych opłat. Odpisy 1% bez wskazanego celu zostaną wykorzystane na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji.

DROGI DYREKTORZE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMU OPIEKI LUB DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI !

Poinformuj o naszej akcji swoich podopiecznych i ich rodziny, rozpropaguj ją również na stronie internetowej domu oraz wśród mieszkańców Waszej miejscowości. Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. Od tego zależy, ile osób wesprze swoim odpisem podatkowym Wasz dom. W ten sposób możemy uzbierać znaczne fundusze, które poprawią komfort życia podopiecznych domów, często osób starszych lub niepełnosprawnych.

STARAJMY SIĘ O DAROWIZNY - SĄ KORZYSTNE DLA OBU STRON !

Zachęcamy domy do pozyskiwania Darczyńców, którzy w bieżącym roku przekażą darowiznę na rzecz naszej Fundacji z przeznaczeniem na cel wybranego domu, dzięki czemu obniżą swój podatek dochodowy za bieżący rok. Darowizny takie można przekazywać jako:

  •  darowizny pieniężne lub
  •  darowizny w formie cesji wierzytelności. 

Darowizny w obu formach zmniejszają u Darczyńcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - może on odliczyć tę darowiznę od swojego dochodu w zeznaniu podatkowym. Każda osoba fizyczna i prawna może przez cały rok wpłacać darowizny na rzecz naszej Fundacji i odliczyć je od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu uzyskanego w roku podatkowym, zaś osoby prawne - do 10%.

DROGI DYREKTORZE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMU OPIEKI LUB DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI !

Klikając na link poniżej możesz pobrać informację do wydrukowania i powieszenia na tablicach informacyjnych Twojej placówki. Od tego zależy, ile osób wesprze swoją darowizną Wasz dom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !