ight: bold;">    3.  Zakupy dla realizacji osobistych hobby Uczestników:

W ramach tego bloku będą refinansowane zakupy np. aparatów fotograficznych, sztalug i innych dóbr, pod warunkiem umotywowania przez Uczestnika edukacyjnego celu zakupu dobra.

    4.  Koszty Internetu:

W ramach tego bloku bedą refinansowane faktury za dostęp do Internetu wystawione na nazwisko Uczestnika programu lub rodzica.

    5.  Szkolenia zawodowe dla Uczestników programu:

W ramach tego bloku będą refinansowane szkolenia dla Uczestników programu, np. kursy komputerowe, gastronomiczne itp.