Nasza misja
Swoją pomoc chcemy kierować do instytucj i grup społecznych wymagających zorganizowanych systemów wsparcia. Naszym naczelnym zamierzeniem jest sprzyjanie ich działalności, rozwojowi i samorealizacji w oparciu o pomoc finansową, intelektualną oraz wsparcie emocjonalne.

PROGRAMY

Dochodami Fundacji "AGRO-FUND" są:
Darowizny, spadki i zapisy w formie pieniężnej. Wpływy z odpisów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Ruchomości i nieruchomości. Wszelkie pozostałe prawa majątkowe i niemajątkowe otrzymane od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych. Wpływy z kapitałów pieniężnych i lokat. Subwencje.